Sıvı Nedir Ne İle Ölçülür | Bilim Makaleleri |


Sıvı Nedir Hakkında Bilgi,Sıvı Nedir Ne İle Ölçülür
,Sıvı cisimler, hareket kabiliyetlerinin çok fazla ve kohezyonlarının düşük olmasıyla nitelenir.

Katıların aksine, en ufak bir direnç göstermeksizin kolayca şekil değiştirir ve içinde bulunduğu kabın şeklini alır.

Sıvı Nedir Ne İle ÖlçülürBununla birlikte, tanecikleri arasındaki kohezyon gazlarda olduğu gibi sıfır değildir; her sıvının, basınç değişimleriyle kolay kolay değişmeyen ayrı bir hacmi vardır.

Bütün sıvılar buharlaştırmaya veya katılaştırmaya elverişlidir.

Hepsi de az veya çok ağdalıdır.

Sıvı Ölçer Nedir?

Arkhimedes ilkesine dayanan ve bir çözeltinin (asit, alkol, şurup v.b.) yoğunluğunu ölçerek o çözeltinin derişikliğini belirlemeğe yarayan alet.

İki çeşit sıvıölçer vardır: sabit hacimli sıvıölçerler ve sabit ağırlıklı sıvıölçerler.

Birinci tipten olanlarda batan hacim sabittir, fakat ağırlıği artabilir (msl. Fahrenheit sıvıölçeri), ikinci tipten olanlarda ise batan hacim sıvının yoğunluğuna göre değişir.

En çok sabit ağırlıklı sıvıölçerler kullanılır.

Bunlar çok büyük bir hassasiyet aranmadığı zaman, bir sıvının yoğunluğunu veya bir çözeltinin derişikliğini çok kısa bir süre içinde ölçmek imkanı verir.

Sıvıölçerler, eski çağlarda kullanılan barilyon’ların veya hidroskop’ların hemen hemen benzeridir; icadı bazı yazarlara göre Arkhimedes’e, bazılarına göre de İskenderiyeli Hypatia’ya kadar uzanır.

Bu aletlerin çalışması, yüzen cisimler ilkesine dayanır.

Yüzen bir cisim iki kuvvetin etkisi altındadır: cismin kendi ağırlığı P ile Arkhimedes kaldırma kuvveti p. P, ağırlık merkezine uygulanan ve yukarıdan aşağıya doğru yönelen düşey kuvvettir; p ise itme merkezine uygulanan ve aşağıdan yukarıya doğru yönelen düşey kuvvettir; bu p kaldırma kuvveti yer değiştiren sıvı hacminin ağırlığına eşittir.

Sabit Hacimli Sıvı Ölçer

Özgül ağırlıkları farklı çeşitli sıvılar içindeki sabit bir V4 batan hacmiyle denge sağlamak için, sıvıölçerin ağırlığını değiştirmek gerektir.

Bunun için, sıvıölçerin üzerine küçük bir kefe yapılmıştır; gerektiği zaman bu kefeye belirli ağırlıklar konulabilir.

Sıvının özgül ağırlığı, kefeye konulan veya kaldırılan bu kütlelerin ağırlıklarına göre belirlenir.

Sabit ağırlıklı sıvı ölçer

Özgül ağırlık değişince batan V4 hacmi de değişir.

Bu hacmin küçük değişimlerini değerlendirebilmek için, sıvı ölçerin üst kısmı yukarıya doğru incelen bir çubuk şeklinde yapılmıştır; sıvının yükseldiği seviye bu çubuk üzerindeki derecelerden okunur.

Sabit ağırlıklı sıvı ölçerler doğrudan doğruya okumayı sağlar ve çubuk ne kadar ince olursa sıvı ölçer de o kadar hassas olur.

Sudan daha ağır sıvılar için kullanılan sıvı ölçerler de vardır, bunlarda saf suda yükselme noktası çubuğun üst tarafmdadır; sudan daha hafif sıvılar için yapılan sıvıölçerlerde ise, saf suda yükselme noktası çubuğun dip tarafındadır.

Sıvı ölçerler, üzerindeki derecelerin cinsine göre şöyle adlandırılır: dansimetreler veya yoğunlukölçerler (bunlar doğrudan doğruya yoğunluk cinsinden derecelenir ve suda 1 dereceye kadar batar; derece çizgileri eşit aralıklı değildir); asit ölçerler; alkol ölçerler; tuz ölçerler; laktometreler veya süt ölçerler v.b.

Bunlarda, bir asit, alkol, tuz çözeltisinin veya sütteki yağlı maddeler oranının doğrudan doğruya okunmasını sağlayan özel dereceler vardır.

Bu tip sıvıölçerlerden herhangi biri suda sıfır çizgisine kadar batar.

Bir cevap yazın