Sıvış Yılı

Sıvış Yılı Ayın yörüngesi üzerindeki dönüş süresi göz önünde tutularak hesaplanan kameri yıl, güneş yılına göre her otuz üç yılda, bir yıl kadar geri kalır. Osmanlı devletinde mali işler kameri yıla göre düzenlenince, hâzinenin zarara girdiği anlaşıldı.

Bunun üzerine bir süre güneş yılı [şemsi sene] kullanıldı.

Cumhuriyetin ilanından sonra miladi takvim kabul edilince [1925], kameri ve şemsi takvimler yürürlükten kaldırıldı.

Bir cevap yazın