Sivri Kemer Nedir | Mimari,Kültür,Sanat |

Sivri Kemer Nedir,Bir açıklığı örtmek amacıyla, üzengi hattı üzerinde, açıklığın orta noktasına göre bakışımlı olarak alınmış iki nokta merkez olmak üzere çizilen eşit yarıçaplı iki daire yayının kesişerek meydana getirdiği kemer.

Basık Sivri Kemer

Açıklığı, kemeri meydana getiren daire yaylarının yarıçapından büyük olan sivri kemer.

Çok Sivri Kemer

Açıklığı, kemeri meydana getiren daire yaylarının yarıçapından küçük olan sivri kemer.

Normal Sivri Kemer

Açıklığı, kemeri meydana getiren daire yaylarının yarıçapına eşit olan sivri kemer.

Sivri Kemer Nedir

Mimari bir kaburga olarak sivri kemer, tonozlarm ayrıtlarını belirgin hale getirir.

Bu kaburgalardan ikisinin haç şeklinde kesişmesiyle sivri tonoz çaprazı meydana gelir ve böylece dört dilimli birkaç tonoz elde edilir, üç kaburganın benzer şekilde kesişmesi sonucunda ise altı dilimli sivri tonoz ortaya çıkar.

Nihayet «bağlama kemerleri» ve «ek kaburgalar» adını alan parçalarla alevli üslup çağının yıldız tonozuna ulaşılır.

Haç tonoz gotik mimari tarzının başlıca ayırt edici niteliklerinden biridir; bu eleman tonoz yükünün bir kısmını alır ve istinat noktalarına dağıtır.

Berkitme kemerleri ve yanlama kemerleriyle tamamlanan bu tip yapı iskeleti, kalın duvarlardan kurtulmayı ve kemerlerin o zamana kadar ulaşılamamış yüksekliklerde yapılabilmesini sağlar.

Sivri tonozların önceleri basit olan profilleri, zamanla, çok sayıda silmeyle donatılarak karmaşık hale gelir.

Sivri tonoz çaprazlarına veya haç tonozlara çan kulelerinin iç taraflarında, kubbelerin alt yüzlerinde ve kapı revaklarında yer yer rastlanır.

Lombardiya’da başlayan bu tarz, bir sahın açıklığına uygulandığı zaman gerçek gelişmesini göstermiştir.

Bu konuda uygulamanın ilk defa İngiliz katedrali Durham’da (1904) yapıldığı öne sürülmektedir.

Sivri tonozun tam gelişmiş ve incelmiş haline île de-France’ta rastlanmaktadır.

Bir cevap yazın