Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

Bilim

Siyanojen Nedir | Kimya Bilgileri |

Siyanojen Nedir,(yun. kyanos, mavi ve genos, doğuş’tan [prusya mavisinin siyanojenden türediği sanıldığı için] fr. cyanogene).

Kim. Oksalik asidin dinitrilini meydana getiren C2N2 formülündeki azot ve karbon bileşimi.

Siyanojen, 1914 yılında, bu maddenin halojenlerle benzerliğini gösteren Gay-Lussac tarafından bulundu.

Böylece bir bileşiğin basit bir madde gibi davranarak bir kök rolü oynayabileceği ispat edildi; bu yüzden siyanojen bazen Cy sembolüyle gösterilir.

1,8 yoğunluğunda, —21° C-’ta sıvılaşan, zehirli, keskin kokulu, renksiz bir gazdır; suda çok çözünür.

Elementlerinden dolayı endoterm olduğu için kıvılcım yayarak ayrışabilir.

Kırmızı bir alevle yanar; hidrojenle yavaşça birleşerek hidrosiyanik asit HCN, madenlerle birleşerek siyanür verir.

İki nitril fonksiyonu sayesinde sulu çözeltileri yavaş yavaş amonyum oksalat haline dönüşür.

Seyreltik alkaliler üzerine klor gibi etki ederek bir siyanür ve siyanat karışımı verir.

Isı etkisiyle parasiyanojen halinde polimerleşir; kahverengi bir toz olan parasiyanojen kavrulunca yeniden siyanojene dönüşür.

Siyanojen, genellikle civa siyanürün ısıtılmasından elde edilir; Hg (CN)2 > Hg + C2N2.

Siyanojen klorür CNCI. Bu madde klorun civa siyanüre etkimesiyle elde edilir.

12° C’ta sıvılaşan, keskin kokulu, renksiz bir gazdır.

 

Bir yanıt yazın