Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

Genel

Siyeç Nedir,Ne Demek | Tarih Bilgileri |

Siyeç Ne Demek,Tarla ve bağ çevresine çekilen çit.

Rusya’da, Tatarların atanlarına karşı korunmak üzere siyeç’ler inşa edenler Kazaklardır, ilk siyeç 1556’da Hortitsa’da Aşağı Dnieper’in çok akıntılı kesiminde kuruldu; fakat siyeç’in Ukrayna Kazaklarının başlıca desteği ve hürriyetlerinin sembolü haline gelmesi XVIII. yy.a rastlar. «Siyeç» kelimesi bir başkanı (koşevoy) bulunan ve kazak savaşçılarından kurulu bir meclis tarafından yönetilen bir çeşit askeri cumhuriyetin adı oldu.

Bu askeri cumhuriyette kumandanlar seçimle işbaşına getirilir, meclis tarafından denetlenirlerdi.

Ukrayna Kazakları kendi aralarında eşitliği savunur ve özel toprak mülkiyetini bilmezlerdi; küren’lere ayrılmışlardı ve buralarda eski Ispartalılar gibi yaşarlardı.

Siyeç’e girmeye kalkışan kadın ölüm cezasına çarptırılırdı.

Katerina II, Ukrayna Kazaklarının bağımsızlık düşüncelerine son vermek üzere XVIII. yy. sonlarında siyeç’i ortadan kaldırttı.

Bir yanıt yazın