Skolyoz Hastalığı Nedir,Omurganın Yana Eğrilmesi

Skolyoz Hastalığı Hakkında Bilgi,Skolyoz Hastalığı Nedir,Omurganın yana doğru eğrilmesi.

Daha çok sırt bölgesinde görülen skolyoz, bir kemik, disk ya da eklem hastalığına, kas gücündeki bir azalmaya veya sinir hastalığına bağlı olarak ortaya çıkabilir.

Omurganın Yana Eğrilmesi

Skolyoz başlı başına olabileceği gibi omurganın önden arkaya veya arkadan öne doğru eğrilmesiyle (göğüs ve sırt kamburluğu) birlikte de olabilir.

Fena duruştan, omur çevresi kaslarının yetersizliğinden (çocuk felci), omurlardaki bir şekil bozukluğundan, bacaklarm aynı boyda olmamasından ileri gelebilir.

Skolyoz Hastalığının Tedavisi Nedir

Skolyozlann erken teşhisi çok önemlidir.

Bu bakımdan çocuklarda yorgunluğa, zayıflamaya, bir omuzun ötekinden yüksek olmasına, kürek kemiklerinde veya kalçada herhangi bir simetri bozukluğuna çok dikkat edilmelidir.

Erken teşhis edilirse skolyoz zamanında tedavi edilir, ilerlemesi durdurulur veya zararları önlenir.

Şimdi bu alanda büyük ilerlemeler elde edilmiş, geliştirilen cihazlar sayesinde pek çok skolyoz düzeltilmiş, bunların ağır ve çirkin şekillere dönüşmesi önlenmiştir.

Asıl tedavi aynı zamanda bir veya birkaç ihtisas dalını gerektirebilir: hareketlerin yeniden eğitilmesi, cihazlar, cerrahî müdahale.

Pratikte, olayların pek çoğunda büyük yararı dokunan kineziterapiye başvurulur.

Etkili hareketler yaptırılması, özellikle çocuklarda, gittikçe daha çok tavsiye edilmektedir.

Skolyozlann klinik şekillerine göre önce genel hareketler, sonra gittikçe artan özel hareketler uygulanır; bunlar, skolyozun bakışık veya bakışımsız olmasına göre omurganın eğriliklerini düzeltme amacını güden hareketlerdir.

Bu kineziterapinin amacı yana doğru eğrilikleri düzeltmek, düzelince korumaya ve bazen skolyozla beraber görülen göğüs çarpıklıklarını ve solunum bozukluklarını gidermeye çalışmaktır.

Bunun için alçıdan korseler kullanılır. «Doğrultucu» veya «düzeltici» olan bu aygıtlar biı menteşe veya çekme âleti yardımıyle omurgayı germeğe ve uzatmağa yarar.

Bazı hallerde, deri, maden ve sellüloit korseler kullanılır; son zamanlarda ise plastik (poliyester) korseler daha çok kullanılmaktadır.

Bu korseler yalnız başına kullanılabileceği gibi yeniden eğitme metotlarıyla beraber veya elde edilen düzeltmeyi korumak için alçı korse varken de kullanılabilir.

Daha ağır ve ilerleyici vakalar için tavsiye edilen cerrahı tedavi, eğriliğin içbükey tarafına kemik yerleştirilerek (kemik nakli) gerçekleştirilen bir omurga artrodezidir.

Ameliyat, alçı korselerle bir dereceye kadar iyileşme elde edildikten sonra uygulanır.

Bu gibi hallerde dahi kasları kuvvetlendirme amacıyla ameliyattan sonra hareket eğitimi yaptırılır.

Bir cevap yazın