Sofa Nedir,Mimari

Sofa Nedir Mimari,(ar. şuffa’dan).

Evlerin giriş bölümünde bulunan ve oda kapılarının açıldığı genişçe yer, hol: Aziz Bey’le Kâmran onları ikinci katın sofasında karşıladılar (R. N. Güntekin).

—Bu sofadan sağa doğru yürüyünüz (H. R. Gürpınar).

—Esk. Taştan yapılmış sedir.

Kanepe, sedir.

Bahçelerde, oturmak için yapılmış set.

Sofa taşı, basamaklı, geniş ve yassı döşeme taşı.

— Ask. tar. Sofaları bir tertip, birbirleriyle iyi geçinen yeniçeri ortaları için söylenen deyim. (Sofaları bir tertip olan ortalar herhangi bir olayda birbirlerinin yardımına koşarlardı).

— Mimari. Esk. Birden fazla ölünün gömülebilmesi için yapılan yüksek duvarlarla çevrili mezarlara verilen ad. (Aile sofası da denir.)

— Örf ve adet. Esk. Sofa kurmak, tulumbacılar arasında çıkan anlaşmazlığı gidermek için tulumbacı reislerinin başkanlığında yapılan toplantı.

— Teşk. tar. Sofa tezkiresi, devşirme usulünün kalkmasından sonra, Yeniçeri ocağına alınan kimselerin ocağa kabul edildiklerini gösteren belge.

Inş. Sofa genellikle ev halkının toplantı yeri olarak kullanılır.

Anadolu evlerinde sergâh, yazlık, tahtaboş da denen sofaların önü açıktır; bahçe yönüne bakar.

Evin odalarına sofadan girilir.

Tekkelerde ve büyük koğuşların içinde sütunlar veya yüksek olmayan parmaklıklarla sınırlanan oturma yerlerine; camilerde, orta şahın zemininden biraz yüksekte olan yan sahınlara; cami girişlerinde, kapının iki yanında bulunan yüksek ve revaklarla örtülü son cemaat yerine sofa adı verilir.

— Teşk. tar. Devşirme usulü kalktıktan sonra Yeniçeri ocağına girmek isteyenler, mülâzım adiyle, bir ortaya yazılır, bu ortada yer açıldıkça esas kayıtları yapılırdı.

Bu iş için mülâzıma, orta çorbacısı tarafından sofa tezkiresi denilen bir belge verilirdi.

Mülâzım bu belgeyle yeniçeri kâtibine başvurur, esas kütüğe kaydını yaptırırdı.

Sofa tezkiresinde orta nişanı, orta çorbacısıyla orta aşçısının mühürleri bulunurdu.

Bir cevap yazın