Sofistik Düşünce Nedir

Sofistik Düşünce Nedir,(fr. sophistique). Mant. Sofizm niteliğinde olan.

Yunan şehirlerinde, özellikle Atina’da sofistlerin temsil ettiği fikir akımı.

— Mant. Kanıtlamada sofizmlerden yararlanma.

Mant. ve Fels. Sofistik, tenkitçi düşüncenin ortaya çıkmasıdır.

Bu hareket, eski felsefi okulların çelişmelerinden ve siyasî devrimler sonucunda sarsılan eski inançlardan doğdu.

Sofistiğin ayırt edici özelliği pratik başarı araçlarının aranması ve çözümlenmesidir.

Sofistik, tartışma sanatı içinde gelişmiştir.

Etimoloji bakımından «sofist» kelimesi öğrenmeyi ve öğretmeyi meslek edinen kişileri belirtmek için kullanılır.

Sofistik daha sonraları aldatıcı muhakeme sanatı haline geldi.

İki ünlü sofistten Protagoras insanı her şeyin ölçüsü kabul ediyor ve çelişmezlik ilkesini inkar ediyordu.

Gorgias ise, varoluşu veya varoluşa ulaşabilme imkanını inkar ediyor ve insanın, yalnızca görünüşleri kavrayabildiğim ileri sürüyordu.

Sofistler arasında ayrıca Thrasymakhos, Prodikos, Kritias, Euthydemos adlı düşünürleri de saymak gerekir.

Bir cevap yazın