Sofu Nedir,Ne Demek

Sofu Nedir,Sofu Ne Demek,Dinin gereklerine kesinlikle uyan (kimse):

Sofu kadın, böyle isim değiştirmeyi en büyük bir cinayet sayıyordu (Ömer Seyfeddin).

Yaver sofu biri olacak ki, önce selam, sonra Arab’a birkaç metelik verdi (F. R. Atay).

Din. İslam dinine göre Kur’an ve hadislerle bildirilen bütün görevleri yapan, şeriat hükümlerini bir bütünlük içinde yerine getiren kimseler sofu sayılır.

İslam ülkelerinde VIII. yy.dan sonra yayılmaya başlayan sofu deyimi daha çok müslüman halk arasında kullanılır.

Kendini dine, şeriatın öngördüğü işlere veren, ibadette bulunan herkese halk dilinde sofu denir.

Sofu kelimesinin en çok kullanıldığı bölge Anadolu’dur.

Müslüman Türkler, dinlerine sıkı sıkıya bağlı olan hıristiyanlara, musevilere de sofu derler.

— Folk. Halk dilinde sofu kelimesi, daha çok Kerem ile Aslı, Ferhad ile Şirin gibi aşk hikayelerinde geçer.

Sofu, müslüman veya hıristiyan olabilir.

Kızım, sevgilisine vermek istemez; ondan bucak bucak kaçırır.

Çok defa müslüman olan âşık, sevgilisinin ardı sıra ülke ülke dolaşır; sayısız acı ve sıkıntıya katlanır.

Sonunda ya aşık yolunda ölür veya sevgilisine kavuşur ve ona İslâm dinini kabul ettirir.

Bir cevap yazın