Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

Genel

Sofu Nedir,Ne Demek | Din Bilgileri |

Sofu Nedir,Ne Demek,Dinin gereklerine kesinlikle uyan (kimse).

İslam dinine göre Kur’an ve hadislerle bildirilen bütün görevleri yapan, şeriat hükümlerini bir bütünlük içinde yerine getiren kimseler sofu sayılır.

İslam ülkelerinde VIII. yy.dan sonra yayılmaya başlayan sofu deyimi daha çok müslüman halk arasında kullanılır.

Kendini dine, şeriatın öngördüğü işlere veren, ibadette bulunan herkese halk dilinde sofu denir.

Sofu kelimesinin en çok kullanıldığı bölge Anadolu’dur.

Müslüman Türkler, dinlerine sıkı sıkıya bağlı olan hıristiyanlara, musevilere de sofu derler.

Halk dilinde sofu kelimesi, daha çok Kerem ile Aslı, Ferhad ile Şirin gibi aşk hikayelerinde geçer.

Sofu, müslüman veya hıristiyan olabilir.

Kızını, sevgilisine vermek istemez; ondan bucak bucak kaçırır.

Çok defa müslüman olan aşık, sevgilisinin ardı sıra ülke ülke dolaşır; sayısız acı ve sıkıntıya katlanır.

Sonunda ya aşık yolunda ölür veya sevgilisine kavuşur ve ona İslam dinini kabul ettirir.

Bir yanıt yazın