Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

Tarih

Sofya Tarihi Eserler | Tarih Bilgileri |

Sofya hakkında bilgi,Sofya Tarihi Eserler Bugün Sofya’da Roma Serdica’sından şu kalıntılar görülebilir: Sveti Georgi (Aziz Georgios) kilisesi (IV. yy.da tapınak olarak inşa edilmiş), bugün grandhotel «Balkan»ın avlusunda bulunur: «Ekzarh Yosif» sokağında ve Hal meydanında kale surları; Sveta Sofiya Sofya Tarihi Eserler(Aya Sophia) kilisesi (VI. yy.); Boyana kilisesi (Ortaçağ).

1368’de Osmanlıların eline geçtikten sonra Sofya’da birçok mimari eser meydana getirildi.

1506’da Abdülhayoğlu Yahya Paşa bir bedesten yaptırdı.

Bedestenin içinde ve dışında yüzlerce dükkan vardı.

1540’ta 25 sancağın başlandığı bir eyalet haline gelen Sofya’da cami, medrese ve imaret gibi eserler yapıldı Şehrin bir ticaret merkezi oluşu, büyük hanların yapılmasına yol açtı.

Sofu Mehmed Paşa tarafından yaptırılan kervansaray, şehrin önemli eserleri arasında yer alır.

XVII yy.da şehri gezen Evliya Çelebi 53 cami vc mescit, 40 okul, 2 medrese, 11 han, 1 086 dükkâan ve bedesten olduğunu söyler.

Sofya’da ilk külliyeyi Mehmed II’nin sadrazamı Mahmud Paşa, Rumeli beylerbeyliği sırasında yaptırdı.

Bu külliyede cami, medrese odaları, kütüphane, kervansaray ve sebil vardı.

Bugüne bunlardan yalnızca cami kaldı; 9 kubbeli olan ve Ulucami diye de anılan bu yapı, bugün Bulgar Arkeoloji müzesi haline getirildi.

Şehirde Sofu Mehmed Paşanın yaptırdığı külliyenin içinde cami, medrese, kütüphane, imaret, bimaristan (hastahane), hamam ve kervansaray yer alıyordu.

Cami ve minaresi siyaha yakın renkte granit taşından yapıldığı için buna Karacami denildiği gibi imaret camii, Cuma camii de denirdi.

Mimar Sinan’ın Sofya’daki en güzel eseri olan bu cami, 1878 Rus savaşından sonra cephanelik olarak kullanıldı.

Sonradan minareleri yıkılarak kiliseye çevrildi.

16 Odalı olan medresesi bir süre hapishane olarak kullanıldı, sonra yıkılarak yerine İçişleri bakanlığı binası yapıldı.

Bu büyük eserlerden başka Sofya’da birçok cami vardır.

Bunlardan Banyabaşı camii veya Molla efendi Kadıseyfullah camii, dört tane köşe kubbesinin ortasında yükselen büyük kubbesi ve tek minaresiyle bugün ayaktadır; Sofya’daki 53 camiden ibadete açık tek camidir.

Gül camii de Bayezid II tarafından camiye çevrilmiş bir Roma eseridir.

1878’den sonra kilise haline getirildi. Şehirde Siyavuş Paşa tarafından yaptırılan Sofya camii de (XVI. yy.) kiliseye çevrilmiştir. Defterdar camii.’ Paşasarayı önündeki Çelebi camii ve Şeftalili cami’nin üzerleri kurşunla örtülüdür.

Bir yanıt yazın