Solakzade Mehmet Hemdemi Efendi Kimdir,Hayatı

Solakzade Mehmet Hemdemi Efendi  Türk tarihçisi (İstanbul 1590 – 1657).

Babası solakbaşı olduğu için Solakzade diye bilinir. Sarayda hizmet gördü.

Murad IV’ün müsahibi oldu. Onun ölümünden sonra da Sultan İbrahim ve Mehmed IV devirlerinde saraydaki görevine devam etti.

Tarih alanındaki çalışmalarından başka musikiyle de uğraştı, şiir yazdı.

Eserleri: Divan; Fihrist-i Şâhan (Şahların Fihristi); Solakzade Tarihi.

Bir cevap yazın