Solakzade Tarihi

Solakzade Tarihi Solakzade Mehmed Hemdemi Çelebinin (öl. 1657) tarihi eseri.Osmanlı devletinin kuruluşundan 1657’ye kadar olan olayları toplayan bu eseri Solakzade, Enderunun ileri gelenlerinden hasodabaşı Hasan Ağanın teşvikiyle yazdı.

Eser özlü ve sade bir Türkçeyle yazılmıştır. Solakzade, tarihinin kaynakları olarak Edirneli Ruhi, Neşrî, Şerateddin Ali Yezdi, Gelibolulu Mustafa Ali, Kemalpaşazade ve Peçevî’nin eserlerini belirtir. Fakat bu eserlerden doğrudan doğruya yararlanmamıştır.

Selim I devri sonuna kadar olan kısmı (1520), esas olarak Hoca Sadeddin Efendinin Tac-üt-Tevarih (Tarihlerin Tacı) adlı eserinden; Sultan Mustafa I’in ikinci padişahlığına kadar olan kısmı da (1622) Haşan Beyzade Tarihi’nâen yararlanarak yazmıştır.

Eserin son 36 yıllık kısmı Solakzade’nin yaşadığı devir olduğundan bu bölümde kendi bilgilerine dayanmıştır. Solakzade tarihi 1854’te basıldı.

 

 

Bir cevap yazın