Solon Kimdir,Hayatı

Solon Kimdir,Atinalı devlet adamı (M.ö. 640’a doğr.-558’e doğr.) Yunanistan’ın Yedi Bilge’sinden biri.

Solon Hayatı

Orta halli soylu bir ailenin çocuğuydu. Büyük ticaret işlerine girişti, bir süre îonia’da kaldı.

Attike’ye dönünce (612) yurttaşlarını, Salamin’i (Salamis) Megaralılardan almaya teşvik etti, zaferle sonuçlanan bu seferde orduya Solon’un kumanda ettiği sanılır.

Solon, dürüstlüğü ve yurtseverliğiyle tanındı; küçük burjuvalar (mesoi, orta sınıf), küçük esnaf, küçük mülk sahipleri kendisini tutuyordu. Zamanın ağır şartları altmda ezilen bu insanlar, onun şiirlerinde açıkladığı programını beğenmişlerdi.

SolonSolon bu şiirlerinde, devlet işlerinde adaletin oynaması gereken rolü belirtiyor; zenginlerin küstahlığını, yoksulların yıkıcı isteklerini yeriyordu.

Eserinin nereye kadar vardığı bilinmez. Çünkü onun yaşadığı çağa ait, kendisinin olmayan birçok akıllıca tedbir, sonradan ona mal edilmiştir.

594-593 veya 592-591’de arkhon olan Solon, sürgünler ve siyasi mahkumlar için af çıkarttı, aynı zamanda borçlu köylülerin yükünü hafifleten seisakhtheia’yı (borçların kalkması) kabul ettirdi.

Gerçekten demokratik bir devlet yararına, geleneksel klanın (genos) gücünü azaltan tedbirlere başvurdu: topraklan ele geçirenlere karşı tarlaların bölünmesi usulünü koydu; aile reisinin çocukları üstündeki hayat ve ölüm hakkını, kızını satma, oğlunu evinden kovma haklarını sınırladı, böylece babanın nüfuzunu azalttı, aylaklardan para cezası alarak ve köy kanunları çıkartarak (kurtların yok edilmesi, çeşmeler yapılması, ağaç dikme ve ev yapma kanunu, tartı ve ölçü reformu bu içte ve dışta bir devalüasyon gibi yararlar sağladı) İktisadi kalkınmayı desteldedi.

Siyasi alanda yürürlükteki töreleri tamamlayan birçok hüküm koydu, yüksek sınıfları siyasi güçleri ve ödevleriyle muhafaza etti, fakat daha yüksek sınıfa geçmeyi kolaylaştırdı.

Hâkimlerin tayininde, işi rastlantıya bırakan kura çekme usulünün etkilerini sınırlandırdı.

Thes’leri ekklesia’ya (zenginlerin topraklarında ücretle çalışan çiftçilerle şehirdeki işçiler) kabul etti, bule ve heliaia’yı kurdu.

Solon tarafından yapıldığı söylenen reformlar üstüne fazla bilgi yoktur. Çıkardığı çok sayıda kanun Atina’nın kaderini değiştirdi.

Bir cevap yazın