Soluğan Dalga Nedir?

Soluğan Dalga Nedir,Denizde bir rüzgardan veya uzun süre aynı yönde esen bir meltemden sonra başlayan dalga hareketi.

Soluğan yüksekliği, dalga sırtıyla dalga çukurunun düşey uzaklığı.

Dip soluğanı, bir denizaltı olayının sonucu olan güçlü dalgalanma.

Soluğan uzunluğu, iki dalga sırtı arasındaki uzaklık.

Soluğan Dalgalar

Denizde. Soluğan, dalga hareketinin bir görünüşüdür ve sonuçlan, bu hareketin hızla yayılması ve harekete katılan moleküllerin nispi hareketsizliği bakımından insani an uzun süre şaşırtmıştır. Gerçekte dalgalar yer değiştirmez, yalnız biçimleri değişir.

Çemberleme dalgalarda olduğu gibi dalga çukuru dalga sırtlarından daha az belirlidir. Yüzeyden uzaklaşıldıkça hareket azalır ve belli bir derinliğe ulaşılınca ortadan kalkar.

Ayrıca iç moleküllerin hareketi, üst moleküllerinki gibi dairesel ve tekdüzedir; ama dalga çemberinin çapı derinliğe bağlı olarak küçülür.

Soluğan ölçümü. Dalgaların ve soluğanın kesinlikle ölçülmesi ancak 1956’da Wormley Denizbilim enstitüsünün gemilerde kullanılabilecek bir kayıt cihazı yapmasından sonra mümkün oldu: cihaz, geminin durumuna bağlı olmaksızın, hesaplanan bir yüzey üstündeki suyun sürekli olarak yüksekliğini gösterir.

Bu cihaz (Shipborne wawe recorder) yüzde on kesinlikle 17 m yükseklikte dalgalar kaydetmiştir. Kıyı yakınında su yüzündeki cihazlar soluğanın hareket ettirdiği denizin basınç değişikliklerinden yararlanır ve soluğan yüksekliğini ölçmede yüzde 1 kesinliğe ulaşır.

Bir cevap yazın