Sonar Nedir,Nasıl Çalışır,Özellikleri

Sonar Nedir,Nasıl Çalışır,Ses üstü dalgalardan yararlanarak denizaltıların yerini tespit eden alet.

Sonar, radarla aynı ilkeye dayanır; bununla birlikte, elektromagnetik dalgaların yerini burada sesüstü dalgalar alır.

Bu dalgalar bir engele çarpıp yansıyarak engelin doğrultusu ve uzaklığı hakkında bilgi verir.

Bu uzaklık, sesüstü dalgaların yayınım anıyla yansımadan sonra dönüş anı arasında geçen zamanla orantılıdır.

Denizaltıların tespiti için kurulan tesislerde genellikle iki tip sonar vardır: gözetleme sonarı ve hücum sonarı.

Denizden gelen bütün anormal gürültüleri tespit etmekle görevli gözetleme sonarı, mikrofonlu bir dinleme aletiyle donatılmıştır.

Alette, kuvarsın piezoelektrik özelliklerinden faydalanan, yatay bir düzlem içinde hareket ederek kısa empülsiyonlar halinde sesüstü dalga demetleri yayan bir projektör bulunur.

Eğer bir empülsiyon bir engele rastlarsa, sesüstü dalgalar yansır ve bir alıcı tarafından kaydedilir.

Projektörün doğrultusu hemen engelin bulunduğu yönü verir. Hücum sonarı, hücum amacıyla hedefin yolu ve yeri hakkında kesin işaretler vermeye yarar.

Bu işaretler denizalü tespit merkezinde bulunan çeşitli aletlere iletilir.

Bir cevap yazın