Sonda Nedir? Çeşitleri

Sonda Nedir Çeşitleri,(anglosaksonca sund > fr. sonde’dan). Suyun herhangi bir noktadaki derinliğini ölçmeye ve dip tabakalarının yapısı hakkında yaklaşık bir fikir edinmeye yarayan âlet.

— Astronomi. Uzay sondası, Güneş sistemimizin başka bir gezegenine veya bu sistemin daha ötesine deneysel amaçlarla fırlatılan uzay aracı. (Bu tür bir sonda, birçok ölçüyü otomatik olarak yere gönderilen aletlerle donatılmıştır. Uzayda telsizle iletim rekoru, 1960 haziranında «Pioneer V» ile 20 milyon kilometre uzaklıktan Yer’e bilgi gönderen amerikalılara aittir.)

Cerrahi. Bir boşluğu veya bir yolu muayene etmek, içindeki sıvıyı boşaltmak veya gerekirse bir ilâcı şırınga etmek amacıyla bir boşluğa veya yola sokulan alet.

Sonda salma, sonda ile araştırma: Bir yaraya sonda salma. Sidik torbasını sonda ile boşaltma.

— Elektroakust. Sonda mikrofonu, bir ses alanım hissedilir derecede bozmadan incelemeye yarayan mikrofon.

— Elektron. Elektron sondası, analiz edilecek maddenin üzerine çarptığında, düştüğü bölge elemanlarının niteliğini verecek X ışınları yayınımına yol açan çok ince elektron demeti. (

Kuplaj sondası, bir klistronun rezonans boşluğuna enerji vermek veya oradan enerji çekmek için kullanılan madeni çubuk.

Potansiyel sondası, hacim potansiyelini ölçmek için bir gaz tüpüne konan ve gazın hacmine oranla boyutları küçük olan yardımcı elektrot.

— İnş. ve Bayınd. Sonda çubuğu, kazık çakılırken toprağa daha kolay girmesini sağlamak için, dibinden basınçlı hava veya su püskürtmeğe yarayan madeni boru.

— Mad. oc. ve Petr. Yüksekliği fazla olan şantiyelerde tavanı temizlemek ve sonda yapmak için elle kullanılan uzun madenî boru.

Orta ve çok derin tabakalara kadar inebilmek imkanı veren delme cihazı.

Sonda deliği, çok derinlere kadar inen küçük çaplı delik.

— Magnetik. Bizmutlu sonda, bizmutun öz direncinin magnetik alana göre değişmesinden yararlanarak magnetik alanları ölçmeye yarayan alet.

— Meteorol. Atmosferin düşey olarak araştırılmasında kullanılan alet.

Sonda füzesi, meteorolojide, atmosferin yüksek kısımlarının araştırılması için kullanılan füze. (Bu füzeler, alçak ve orta yükseklikteki bölgelerde kullanılan sonda balonlarının görevini, çok yüksek bölgelerde görür.)

— Termik Pirometri sondası, çalışırken sıcaklığı ölçülmek istenen makine veya aletin içine kolayca yerleştirilebilecek şekilde yapılmış bir termoelektrik çift veya pirometri direnci taşıyan düzenek.

— Şekercilik. Şeker fabrikalarında, kaynayan şuruptan örnek almaya yarayan ylet.

— Tic. Küçük bir parça alarak kalitelerini kontrol etmek amacıyla tereyağ, peynir v.b. gibi bazı besin maddelerine batırılan alet.

— Cerr. Sonda’ları ikiye ayırmak gerekir: araştırıcı sondalar ve içi oyuk boşaltıcı sondalar. Araştırıcı sondalar’ın başlıca tipi oluklu sonda’dır. Fistüllü yolları bulmaya, yabancı maddeleri, ölü dokuları aramaya ve yarmalarda neştere yol göstermeye yarar. Şişler küçük çapta araştırıcı sondalardır: Politzer sondası, Eustachi borusunun sondalamasında kullanılır.

Boşaltıcı sondalar: midenin veya göden-bağırsağının yıkanmasında kullanılabilir: mide borusu sondası, göden bağırsağı sondası, döl yatağı boşluğunun sondalanmasında da kullanılabilir (çoğu zaman çift kanallıdır); fakat sondalardan, özellikle sidik torbasını boşaltmak için yararlanılır.

Bu amaçla, çeşitli model sondalar kullanılır. Kauçuk (Nelaton sondası) ve tutkal sondaların yerini bugün aşınmaz ve daha kolay sterlize edilen plastik maddeden yapılı sondalar almıştır.

Bazılarının kendilerine has bir eğriliği vardır ve prostat hipertrofisinde sidiği boşaltmaya yarar; bunlara destekli sondalar denir, özellikle bir yolun genişletilmesine yarayan içi dolu sondalara «buji» denir (Benique sondaları).

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir