Sonometre Nedir

Sonometre Nedir,(fr. sonometre’den). Akust. Sesleri karşılaştırmaya yarayan titreşen telli alet.

Sesin şiddetini ölçmeye yarayan alet.

Elektrikli sonometre.

Akustik. Sonometre, üzerine gerilmiş tellerin çıkardığı sesleri kuvvetlendiren, içi boş tahta bir kutudan meydana gelir.

Kutuya çakılı bir çiviye birer ucundan tutturulan her tel, hafif bir eğim yaparak sabit iki köprünün keskin kenarları üzerinden geçer ve öbür ucu kutuya gömülü bir kulağa bağlanır.

Bu kulak bir anahtarla döndürülerek, tel istendiği kadar gerilir.

Telin iki köprü arasında kalan kısmı titreşir.

Ayrıca, hareketli bir köprü de telin titreşen kısmının boyunu sınırlamaya yarar.

Bu şekilde, birçok telin çıkardığı ses karşılaştırılabilir, bir telin boyu, gerginliği v.b. değiştirildiğinde çıkan sesin nasıl değiştiği incelenebilir.

Sesin şiddetini ölçen sonometrelerde bir mikrofon, yükselteçler ve kadranı fon veya desibel cinsinden taksimatlı bir ampermetre bulunur.

Gösterdiği işaretlerin işitme duyusunu tam vermesi için, aletin duyarlığının kulağınkine eşit olması gerekir.

Bundan dolayı ses altı ve ses üstü dalgaların yok edilmesi ve göstergenin sapması da, kulak duyarlığının maksimum olduğu frekans bölgesinde arttırılmak zorundadır.

Bu sonuçlara filtrelerle ulaşılır.

Bir cevap yazın