Sorgu Hakimi Nedir | Meslekler |

Sorgu Hakimi Hakkında Bilgi,Sorgu Hakimi Nedir,Sorgu hakimliği makamını işgal eden ve ceza muhakemesi alanında asli görevi ilk soruşturmayı yapmak olan bir hâkimdir.

Sorgu hakimliği asliye mahkemesi nezdinde kurulmuştur.

İşlerin azlığı veya çokluğuna göre sayısı da artıp eksilebilir.

Sorgu hakimi kamu davası hazırlanırken ilk soruşturmadan geçmesi mecburi olan veya savcının takdiriyle ilk soruşturmadan geçmesi istenen işlerde bu devredeki işleri yapar.

Bu işler önce savcının düzenlediği talepname üzerine ilk soruşturmayı açmaktır.

Ancak bu talepnamede eksiklikler olduğu takdirde sorgu hâkimi bunu reddedebilir.

Fakat eksikliklerin tamamlanmasıyla yine bu iş ilk soruşturmadan geçebilecektir.

Sorgu hakimi ilk soruşturmayı açtıktan sonra gerekli soruşturma işlemlerini yapar ve ilk soruşturma sonunda bir karar verir.

Buna göre ya sanık hakkında son soruşturmanın açılmamasına veya açılmasına karar verilir.

Bunun dışında bir engel dolayısıyla (msl. sanığın gaip olması) ilk soruşturma yapılamamışsa bu durumda durma kararı verilir ve engel kalktığı andan itibaren işlemler yürütülür.

Sorgu hakimi tarafından verilen bazı kararlar (bunlar arasında mesela son soruşturmanın açılmaması kararı) nezdinde bulunduğu asliye hakiminin tasdikine tabi tutulmaktadır.

Bu durumun doğuşu tarihî bir sebebe dayanır.

Eskiden yeteri kadar hukukçu sorgu hakimi bulunamadığı zamanlarda bu görev müstantik adı verilen ve hukukçu olması gerekli sayılmayan kimselere gördürüldüğünden, bunların verdiği kararların bir hakim tarafından yeniden gözden geçirilmesi zorunlu olmaktaydı.

Bugün sorgu hakimi görevini yapanlar da diğer hakimler gibi hukukçu olduklarından buna gerek kalmamaktadır.

Ancak kanundaki bu eski hükme bugün dahi uyulmaktadır.

Bir cevap yazın