Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

Genel

Soru Önergesi Nedir,Ne Demek | Siyaset,Parlamento |

Soru Önergesi Hakkında Bilgi,Soru Önergesi,Ne Demek,Sözlü soru, yasama meclislerinde, cevabının sözlü olarak verilmesi istenerek sorulan soru. (Soru aslında yazılı önergeyle sorulur.

Cevabın yazılı mı, sözlü mü olmasının istendiği önergede belirtilir.)

T.B.M.M.’nin hükümeti denetleme görevinin araçlarından biridir.

Bütün T.B.M.M. üyeleri soru yetkisine sahiptir.

Soru yazılı şekilde olur. Ancak cevabın yazılı veya sözlü olması mümkündür.

Milletvekillerinin soru yöneltebileceği kimseler, başbakan, bakanlar ve meclislerin başkanlık divanlarındaki yetkililerdir.

Anayasa, parlamenter sistemin bir gereği olarak, soru konusunda bir sınırlama yapmamıştır.

Yalnız yargı mercilerinin bağımsızlığı bakımından tehlikeler doğurabilir endişesiyle görülmekte olan bir dava hakkında yasama meclislerinde yargı yetkisinin kullanılmasıyla ilgili soru yöneltilemeyeceği, görüşme yapılamayacağı veya herhangi bir beyanda bulunulamayacağı ifade edilmiştir.

Bir yanıt yazın