Soyoluş Nedir?

Soyoluş Nedir,Soyoluş Ne Demek,Biyol. Yeni. Türlerin, meydana çıktığı zamandan bulundukları zamana kadar geçirdikleri evrelerin tümü.

Bu evreleri inceleyen bilim dalı.

Soyoluş’un gelişimi, evrim nazariyelerinin doğuşuyla ilgilidir. Soyoluşun vardığı sonuçlar başlangıçta şüpheyle karşılandı; çünkü soyoluşu ilk benimseyen bilginler, özellikle Haeckel gözlemden çok hayali görüşlere dayanarak bazı sonuçlara varıyorlardı.

Fakat paleontoloji, karşılaştırmalı anatomi, embriyoloji, fizyoloji, biyocoğrafya, asalak bilimi alanında elde edilen ilerlemeler, hayvanlar aleminin oluşunu genel çizgileriyle ortaya çıkarma imkanını yerdi.

Bugünkü denemeler daha da memnunluk vericidir; hayvanların soyağacı zoolojik bilgilerin bir sentezidir ve ileri sürülen çeşitli soyağaçları tam bir benzerlik göstermektedir. Bu uygunluk soyağacının sağlam temellere dayandığının delilidir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir