Spor Kesesi Nedir, Biyoloji

Spor Kesesi Nedir Biyoloji, Damarlı çiçeksiz bitkilerde, su yosunlarında ve mantarlarda sporları taşıyan küçük kese.

Spor keseciği, bazı mukozalarda büyük spor kesesinden ayrı olarak bulunan küçük spor kesesi.

Spor Kesesi Nedir Biyoloji
Spor Kesesi , Damarlı çiçeksiz bitkilerde, su yosunlarında ve mantarlarda sporları taşıyan küçük kese.

Spor kesesi genellikle küre biçimindedir; bunun içindeki protoplazma, birçok küçük yuvarlak parçacığa ayrılır, bunların her birine spor denir.

Çoğu zaman bir spor kesesinde sayılamıyacak kadar çok spor bulunabilir.

Asklımantarların askları da birer spor kesesidir, ama bunlardaki spor sayısı sınırlıdır, mesela çoğu zaman sekiz tanedir.

Myxomycetes grubundan mantarlarda spor kesesi plazmodezma’nın değişikliğe uğramasından oluşur ve içeride bir ince sapçığın ucunda bulunur, bu sapçık da bir ortadireğe bağlıdır.

Eğreltilerin spor keseleri yaprakların alt yüzünde, soruşlar halindedir ve her sorus bir indüzü ile kaplıdır.

Soruşların içindeki spor keseleri birer saplı topuz halindedir.

Topuzun şişkin kısmında sporlar bulunur; spor kesesinin çeperleri bir sıra hücre tabakasından meydana gelir.

Bazı hücreler spor kesesinin çevresinde hemen hemen tam bir halka halinde yer alır.

Bunlar U şeklinde eşitsiz kalınlaşmıştır, dış tarafı ince olduğundan kuruyunca zayıflayıp çatlar ve sporlar saçılır.

Bir cevap yazın