SS Ordusu | Tarih Bilgileri |

SS Ordusu Hakkında Bilgi ,Nazi partisinin askerileştirilmiş polis kuruluşu.

1925’te, Hitler’in muhafız birliği olarak 400 kişi ile kurulan S.S.’ler veya kara milisler, 1932’de 60 000, 1933’te 100 000, 1939’da 240 000 kişi oldular.

1929’dan sonra doğrudan doğruya Himmler’in otoritesine girdiler.

1934’e kadar Röhm’Un emrinde olan Himmier bu tarihten sonra doğrudan doğruya Führer’e bağlandı.

Gerçekten de, Hitler iktidarı ele geçirir geçirmez, S.A. ile S.S.’ler arasında çatışma başgösterdi ve S.S.’lerin sayesinde Führer, 1934 haziranında Röhm’ü ezebildi.

O tarihten sonra S.S.’ler büyüle bir güç kazandılar: nazi partisinin askerleştirilmiş polisi olarak, resmen Reich’ın iç güvenliğiyle ve daha sonra, 1939’dan itibaren işgal edilmiş toprakların denetimiyle, «devletin en tehlikeli düşmanları olan yahudileri, masonları ve siyasete karışan din adamlarını her yerde açıkça ve insafsızca ezmek» ile görevlendirildiler.

Parti haber alma organı olan ve gene Himmler’e bağlı bulunan Gestapo ile sıkı bir işbirliği yapan S.S.’ler, ayrıca, toplama kamplarının yönetim ve gözetiminden de sorumlu idiler.

Nihayet, S.S.’ler Waffen-S.S. adı verilen gerçek askeri birlikler meydana getirdiler.

Bunlar önce (1940’ta) alaylar halinde teşkilatlandı; sonra (1941-1942’de) bu alaylar biraraya getirilerek bir S.S. kolordusu (cdas Reich» ve «Adolf Hitler» tümenleri), daha sonra da 1944 Ardennes saldırısında, Sepp Dietrich’in kumanda ettiği 6. Panzer S.S. ordusu kuruldu.

Waffen-S.S.’lerde, yabancı gönüllülerden kurulu birkaç birlik de vardı.

S.S.’lerin 20 temmuz 1944 suikastının başarısızlıkla sonuçlanmasında önemli bir rol oynamaları üzerine Himmier kara kuvvetleri askeri kumandanlığına getirildi.

Bir cevap yazın