Stavka Nedir,Ne Demek

Stavka Nedir,Ne Demek,Başkumandan çadırını gösteren rusça kelime.

Teşm. yol. Rus ordusu başkumandanlığı (1812’de Stavka Savaş bakanlığına bağlıydı).

İkinci Dünya savaşında, 1941-1945 arası, savaşın yürütülmesiyle ilgili genel stratejik planları hazırlamakla görevli yüksek konsey.

(En yüksek rütbeli subaylardan seçilen on iki veya on dört danışmanı kapsayan bu konseyin başkanı mareşal Jukov idi.).

Sovyet Silahlı Kuvvetler kumandanlığının en yüksek organı; savaş zamanında başkumandanın yönetimi altında harekâtın idaresini sağlar.

Bir cevap yazın