Strategos Nedir,Ne Demek

Strategos Nedir,Eski Yunan’da, çoğu kez daha geniş yetkilerle yöneticilik görevleri de üstlenen komutan; ortaçağ Bizans’ında yüksek devlet memuru Atina Strategos’lukları Kleisthenes (M.ö. 501 – 500) tarafından kuruldu ve her yıl seçilen on üyelik bir topluluk halinde gruplandırıldı.

Strategos’lar başkumandan (polemarkhos) Arkhon’un uzaklaştırılmasından (490 ve 487) sonra ordu ile filoya fiilen kumanda ettiler, asker toplamak, diplomatik meselelerle (düşmanla görüşmeler, antlaşmalar) ve müttefik vergilerinin toplanmasıyla ilgilendiler.

Gerçi savaşta sıra ile kumandan oluyorlardı ama. gene de her birinin ayrı rütbe, mevki ve Gregor Strasser makamı vardı, özellikle V. yy.da, dış ilişkilerin genişlemesi yüzünden görevleri çoğalınca, Atina’nın yönetiminde esaslı bir rol oynamaya başladılar; Perikles sadece Strategos unvanı ile uzun yıllar Atina’ya hâkim oldu.

Bizans’ta strategos’luk en yüksek rütbe sayılır ve kral tarafından törenle verilirdi.

Strategos’lar savaşlarda sivrilmiş askerler arasından ve gözde asker ailelerinden seçilirdi.

Bir cevap yazın