Suat Derviş Kimdir,Hayatı

Suat Derviş Kimdir,Türk kadın yazarı (1905-1971).

Suat Derviş Hayatı

Berlin konservatuvarına ve Berlin Üniversitesi Edebiyat fakültesine devam etti.

Suat Derviş1932’de Türkiye’ye dönünce gazete ve dergilerde hikâye, tenkit ve fıkralar yazdı.

1941’de 15 günlük Yeni Edebiyat gazetesini kurdu. Toplumcu ve gerçekçi edebiyatın gelişmesine çalıştı.

Çoğu tefrika olarak kalan romanlarından kitap halinde basılanların başlıcaları: Ne Bir Ses, Ne Bir Nefes (1923, 1946); Emine (1931); Hiç (1939); Çılgın Gibi (1945); önce Fransa’da basılan Ankara Mahpusu (1968); Fosforlu Çevriye (1968). Birçok kitabı yabancı dillerde de çıktı.

Bir cevap yazın