Şuayb Peygamber

Şuayb Peygamber,Salih ve Lût’tar. sonra gelir Kur’an a göre Şuayb, önce Medyen halkına peygamber olarak gönderildi onlardan Tanrı’nın birliğine inanmalarını, ölçü ve tartıda doğru davranmalarını ve yeryüzünde fesat çıkarmamalarını istedi (Hud suresi 84-85. Araf suresi 85). Onlar. Şuayb’ın isteklerini yerine getirmedikleri gibi.

Şuayb Peygamber Hayatı

Şuayb’ı ve ona inananları ülkelerinden çıkarmaya çalıştılar (Araf suresi. 86-88). Şuayb. öğütlerinin fayda vermediğini görünce kavmine Tanrı tarafından bir felaket geleceğini söyledi. Kısa süre sonra büyük bir deprem.

Şuayb’a inanmayanları yok etti- Sadece Şuayb ve ona inananlar kurtuldular (Hud suresi. 94). Kur’an, Şuayb’ın Medyen halkından sonra Eyke (Medyen yakınında ağaçlık bir bölge) halkına peygamber olarak gönderildiğini bildirir (Şuara suresi. 176-177).

Şuayb onlara da Allah’ın birliğine inanmayı, doğru olmayı öğütledi. Fakat onlar, Şuayb’ı, büyülenmiş olduğunu söyleyerek yalancılıkla suçladılar (Şuara suresi, 179-186).

Bunun üzerine buluttan yağan bir ateş, bütün Eyke halkını yok etti. Büyük annesi Lût peygamberin kızlarından biri olan Şuayb, Medyen kabilesi halkı ve kendisine iman eden başkalarıyla birlikte Mekke’ye gitti ve ölünceye kadar orada kaldı. Şuayb, Medyen’de bulunduğu sırada kızlarından birini Musa peygambere vermişti.

Bir cevap yazın