Subhi Mehmet Efendi Kimdir,Hayatı

Subhi Mehmet Efendi (öl. Babadağı 1769),Türk tarihçisi.

Türk tarihçisi (öl. Babadağı 1769), Halil Fehmi Efendinin oğlu. Divanı Hümayun kalemine girdi.

Piyade mukabelecisi ve küçük evkaf muhasebecisi oldu; bu görevdeyken vakanüvis tayin edildi (1740).

Sonra Divanı Hümayun beylikçiliği (1743), maliye tezkireciliği (1745), arpa eminliği (1748), büyük muhasebecilik (1755), darphane eminliği (1757), defteri hakani eminliği (1763), ikinci defa arpa eminliği (1764) ve başmuhasebecilik (1767) ve yeniçeri kâtipliği (1769) yaptı.

Subhi Mehmet Efendi Bu son görevi dolayısıyla 1768’de başlayan Osmanlı-Rus savaşına katıldı.

Subhi Tarihi’ni yazdı.

Bir cevap yazın