Subhizade Abdi Kimdir,Hayatı

Subhizade Abdi Türk şairi (İstanbul?-1761), Feyzi mahlasıyla şiirler yazan Feyzullah Efendinin oğlu. Sadrazam kethüdalığı yaptı (1758-1759).

Bu görevinden azledilerek Şehremini ruînameciliğine’ tayin edildi.

Subhizade Abdi, Nedim’in «etkisi altında kaldı. Onun tarzında şiirler yazdı. Bir Divan’ı vardır.

Bir cevap yazın