Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

BiyografiTarih

Süfyan Es Sevri Kimdir,Hayatı

Süfyan Es Sevri Kimdir,Arap kelamcısı (Küfe 714-?, 778).

Süfyan Es Sevri Hayatı

İlk hadis bilgisini babasından aldı.

Devlet yönetiminde kendisine verilen görevi kabul etmeyince yurdundan ayrılmak zorunda kaldı ve Irak’a gitti.

Sonra Yemen’e geçti.

Ticaretle uğraştı, özellikle hadis konusunda çalışarak hadisleri topladı.

Süfyan’ın bu alanda en önemli kaynaklardan biri olduğu ve bütün eserlerini ölürken yaktırdığı söylenir.

Topladığı hadislerin bir kısmı onu kaynak alanlar tarafından^ezbere söylenerek bugüne kadar gelmiştir.

Arap kaynakları Süfyan’ın Camiü’l-Kebir (Büyük Hadis Dergisi); Kita-bü’l-Faraiz (Farizalar Kitabı) gibi eserlerinin bulunduğunu, ancak bunların bugüne kalmadığını bildirir.

Bir yanıt yazın