Suhte Nedir

Suhte Nedir,(fars. sühten, yanmak’tan süh-te). Esk. Yanmış, tutuşmuş, yanık.

Mec. Bağrı yanık, kederli.

Kaybolmuş, harcanmış.

Medrese öğrencisi, softa: Sarfa sarf eylemeyip medreselerde ömrün ! Geçinir bazı yobaz suhte de molla-yi sühan (Sünbülzade Vehbi).

Suhte-can, ıstırap çeken, cam yanmış.

Suhte-dil, üzgün, kederli.

Suhte-kevkeb («yıldızı yanık»), şanssız.

Suhte-pa, koşmaktan ayağı şişmiş.

 Suhtegan çoğl. i. Esk. Medrese öğrencileri, softalar.

Bir cevap yazın