Suk Nedir,Ne Demek

Suk Nedir,Ne Demek,(ar. sük). Arabistan’ın çeşitli bölgelerinde kurulan panayırlara ve pazarlara verilen ad.

Esk. Pazar, pazar yeri, çarşı: Kalay-ı maarif satılır suk-larında / Bazar-ı hüner maden-i ilm ü ulemadır (Nedim).

Meydan.

Suk-i sultani, mezat yeri.

Bu panayırlar daha çok yol kavşaklarında ve tarafsız bölgelerde kurulurdu.

Panayır zamanlarında arap kabileleri arasındaki savaşlar dururdu.

İslamlıktan önce bu gibi panayır yerleri bir çeşit ibadet yeriydi; fakat Mekke’nin önemi İslamlıkla artınca, panayırların bu özelliği kayboldu.

Çeşitli arap kabileleri panayır zamanları tarafsız bir yerde ve savaşın yasak olduğu zamanlarda biraraya gelir; aralarında süre gelen bazı anlaşmazlıkları hallederlerdi.

Arabistan’daki suk’lar arasında en önemlisi Ukaz’da kurulan panayırdı (Sukku ukaz). İslam fetihlerinin genişlemesi sonucu Hindistan ticaret yolu ele geçirilince, ticari bakımdan, mahalli’ pazarlar önemini kaybetti.

Şehirler büyüyüp zanaatkarlar çoğaldıkça suklar da çoğaldı ve eskiden olduğu gibi çeşitli malların değil, yalnız bir çeşit malın satıldığı çarşılar halini aldı.

Her zanaat grubu kağıtçılar, ayakkabıcılar v.b. çarşısı gibi, ayrı bir çarşıda toplandı.

Ayrıca eskiden olduğu gibi senede bir defa olmak üzere değil, daha kısa zaman aralıklarıyle veya devamlı faaliyet göstermeye başladılar.

Bir cevap yazın