Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

Genel

Sükna Hakkı Nedir,Sona Ermesi | Genel Hukuk Bilgisi |

Sükna hakkı hakkında bilgi,Sükna Hakkı Nedir,bir intifa hakkıdır, kiradan farklı olarak bir aynî haktır.

Hak sahibinin şahsına bağlıdır.

Hak sahibi tarafından devredilemeyeceği gibi, mirasçılara da geçmez.

Kullanılması bile başkalarına devredilemez.

Bu bakımdan diğer intifa haklarından ayrılır.

Diğer intifa haklarının kullanılmasının başkasına devri mümkündür, sükna hakkında bu imkân da yoktur.

Sükna hakkı, bir kimsenin oturma ihtiyacını karşılayan haktır.

Bu sebeple, bağ,bahçe, fabrika ve büro gibi yerler üstünde kurulamaz.

Hakkın kapsamı kural olarak, hak sahibinin ihtiyaçlarına göre tayin edilir.

Hak başkasına devredilemez, hak sahibi söz konusu olan yerde ev halkıyla birlikte oturabilir.

Ne var ki hakkı tanıyan kimse bunu yasaklayabilir.

Bu halde sükna hakkı sahibi, söz konusu olan yerde tek başına oturmak zorunda kalır.

Sükna hakkı, bir binanın belirli bir bölümü üstünde tanınmışsa hak sahibi, binanın müşterek kullanmaya mahsus yerlerinden, mesela asansöründen veya çamaşırlıktan da yararlanır.

Sükna hakkına konu olan yerlerin korunmasına ilişkin yapılacak masraflara kimin katlanacağı meselesinde ikil bir ayırım yapılabilir.

Sükna hakkı sahibi, oturmasına tahsis edilen yerin tamamından bağımsız olarak yararlanmaktaysa, yapılması gerekli alelade masraflara da katlanır, önemli tamirlere ilişkin masraflar malik tarafından karşılanır.

Buna karşılık sükna hakkı sahibi oturmasına tahsis edilen yerden bağımsız olarak değil de malikle birlikte yararlanmaktaysa, masraflar ister önemli olsun, ister alelade, bütünüyle malik tarafından karşılanır.

Sükna hakkı ivazlı veya ivazsız olabilir.

Taraflar anlaşmalarına göre hakkı bir bedel karşılığı tanıyabilecekleri gibi, hiç bir ivaz olmadan, yani bedelsiz de kabul edebilirler.

Sükna Hakkının Sona Ermesi

Bir aynî hak olan sükna hakkının geçerli olarak kurulabilmesi için resmî şekilde yapılmalı ve tapuya tescil edilmelidir.

Hakkın bir vasiyetname veya miras sözleşmesiyle de tanınması mümkündür.

Sükna hakkı, ya hak sahibinin hayatı boyu tanınır veya belirli bir süre için hak sahibinin hayatı boyu tanınmışsa onun ölümüyle, belirli bir müddet için tanınmışsa, müddetin geçmesiyle sona erer.

Bir yanıt yazın