Şükrü Bey Kimdir,Hayatı | Biyografi |

Şükrü Bey Kimdir,Hayatı , İstanbul Muallim mektebini bitirdi. Çeşitli öğretmenlik ve maarif müdürlüklerinde bulundu.

İttihat ve Terakki cemiyetine girdi. İkinci Meşrutiyetin gerçekleşmesi için çalıştı.

Siroz mutasarrıflığı ve Dahiliye vekaleti mektupçuluğu yaptı.

1913 -1918 Yılları arasında maarif nazırıydı. Dârülfünun ve muallim mekteplerinin gelişmesi, kız okullarının açılması ve yararlı kitapların yayımlanması için çalıştı.

Atatürk’e karşı düzenlenen İzmir suikastiyle ilgili görülerek idam edildi.

Bir cevap yazın