Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

BiyografiTarih

Şükrullah Kimdir,Hayatı | Biyografi |

Şükrullah Kimdir,Hayatı ,Tam adı şükrullah bin şehabeddin ahmed (1386 – 1488) 1409’da osmanlı sarayı hizmetine girdi.

Murad II’nin büyük güvenini kazandı; önemli siyasi olaylarda elçilik görevinde bulundu: Karamanoğlu İbrahim Beye, Karakoyunlular beyi Cihan şah’a gönderildi.

Murad II’nin isteği üzerine musiki eserleri yazdı. Behcetü’t-Tevarih (Tarihlerin Güzelliği) [1459] adlı farsça eserini Mehmed II’nin sadrazamı Mahmud Paşa’ya ithaf etti.

Coğrafya, astronomi, etnografya ve dinden de bahseden bu umumi tarih kitabında osmanlılarla ilgili olan bölüm özellikle 1407’den sonraki olaylar için ana kaynak sayılır.

Şükrullah, Menhecü’r-Reşad (Olgunluk Yolu) [1460], Camiü’d-Daavat (Dualar Dergisi) [1464] gibi din kitapları da yazdı.

Bir yanıt yazın