Süleyman bin Abdülmelik Kimdir,Dönemi

Süleyman bin Abdülmelik Kimdir,(674 – 717),Emeviler devleti halifesi.

Babası Abdülmelik’in sağlığında ağabeyi Velid ile birlikte veliahtlığa getirildi.

Süleyman bin Abdülmelik Dönemi

Abdülmelik’in ölümünden sonra halife olan Velid, Süleyman’ı veliahtlıktan atmak için çalışmalara başladı.

Emevi valilerinden Haccac bin Yusuf ve Kuteybe bin Müslim’in yardımlarını elde etti ve Remle’de bulunan Süleyman’ın üstüne yürüyeceği sırada öldü.

Süleyman bin Abdülmelik, dostu olan Yezid bin Muhalleb ile birlikte Şam’a giderek halife oldu (715).

Horasan valisi Kuteybe’yi azletti. Kuteybe isyan ettiyse de kendi askerleri tarafından öldürüldü. Horasan valiliğine Yezid bin Muhalleb getirildi.

Süleyman’ın Irak valisi tayin ettiği Yezid, Gürcistan ve Taberistan üstüne seferler yaptı.

Süleyman devrinin en önemli olayı Kostantiniye’nin (İstanbul) Araplar tarafından kuşatılması oldu.

Mesleme bin Abdülmelik’in idare ettiği bu kuşatma sonuç vermedi. Süleyman İslam kuvvetlerinin İstanbul önünden çekildiği sırada öldü.

Bir cevap yazın