Süleyman Çelebi Kimdir,Hayatı Kısaca

Süleyman Çelebi,Türk şairi (Bursa ? – 1422).

Murad I’in vezirlerinden Ahmed Paşanın oğlu. Süleyman Çelebi’nin nasıl bir öğrenim gördüğü bilinmiyor.

Süleyman Çelebi Hayatı Kısaca

Bazı kaynaklardan. Yıldırım Bayezid’in imamı ve Emir Sultan’ın müridi olduğu anlaşılıyor.

Süleyman Çelebi, bir süre de Edirne’de Şehzade Süleyman’ın sarayında imamlık etti.

Süleyman Çelebi’nin edebiyat tarihindeki önemi, 1409’da yazdığı Mevlit yüzündendir.

Zamanına göre akıcı ve kolay anlaşılır bir dili,duygularını birtakım sanat oyunlarına kaçmadan anlatan bir söyleyişi vardır.

Din duygularını, Hz. Muhammed’e karşı duyulan sevgi ve saygıyı şiirleştiren Süleyman Çelebi, şehirli ve köylü bütün halk tarafından tutuldu.

Kendinden sonra gelen birçok şairi etkiledi. Onun izinden yürüyenler, ona özenerek yeni «mevlit»ler yazdılar.

Ancak bunların hiç biri dil, duyuş ve söyleyiş bakımından Süleyman Çelebi’ninki kadar etkili olmadı.

Eseri: Vesiletü’n-Necat (Kurtuluş Yolu) [Mevlit].

Süleymançelebi Türbesi

Bursa’da Süleyman Çelebi’ye (öl. 1422) ait türbe, önceleri Bursa Ulu camiinin avlusunda bulunan kabri, yol geçtiği için buradan alınarak Çekirge semtini Bursa’ya bağlayan yolun güney kenarında yapılan türbeye taşındı (1953).

Türbe küfeki taşından yapılmıştır, etrafı açıktır. Çatı her iki tarafta dört sütuna dayanır.

Sütunlar birbirlerine ortada yuvarlak, kenarlarda ise sivri kemerlerle bağlanır.

Türbenin ortasında Süleyman Çelebi’nin kapak kenarları işlemeli lahti yer alır.

Bir cevap yazın