Süleyman Paşa Kimdir,Hayatı

Süleyman Paşa Kimdir,(1316–1357),Orhan Gazi’nin büyük oğlu.

Süleyman Paşa Hayatı

Annesi Yarhisar tekfurunun kızı Nilüfer Hatundur. Süleyman Paşanın hayatının büyük kısmı hakkında bilgi yoktur, önce, Gerede’yi yönetmekle görevlendirildi.

İznik’in (1330) ve İzmit’in (1338) alınışında önemli rol oynadı. Taraklı Yenicesi, Göynük, Mudurnu kendisine tımar olarak verildi. Kumandasındaki kuvvetlerle. Aydıncık (Edincik), Biga ve Lapseki’yi aldı.

Makedonya’yı ele geçiren ve Selânik’i kuşatan sırp kralı Stefan Duşan’a karşı Bizans imparatoru İoannes Kantakuzenos Orhan Beyden yardım isteyince, Süleyman Paşa 10 000 kişilik bir kuvvetle Rumeli’ye geçti. Bizans kuvvetlerinin de yardımıyla Selanik’i Sırplardan kurtardı.

Süleyman Paşa 1352’de Kantakuzenos’a yardım için Evrenos Bey ve Hacı İlbey, Ece Bey, Gazi Fazıl Bey gibi emirlerle ikinci defa Rumeli’ye geçti. Bulgarları Dimetoka’da yendi.

Edirne’de iç kaleye sığınan Kantakuzenos’un oğlu Matthaios Kantakuzenos’u kurtardı.

Gelibolu’da Çimbi kalesi Osmanlıların eline geçti.Süleyman Paşa, Çimbi kalesinde bir miktar asker bırakarak Biga’ya döndü.

1354’te Gelibolu kalesini ve Tekirdağ’a kadar olan Marmara kıyılarını ele geçirdi.

Anadolu’dan getirilen Türk halkını kalelere yerleştirdi. Kasabalara subaşları tayin etti.

Fakat Kantakuzenos Orhan Beye başvurarak Süleyman Bey tarafından alınan kalelerin bırakılmasını istedi. Kaleler onarılmış olduğu için, para karşılığı bizanslılara geri verildi.

Süleyman Paşa Rumeli’den döndükten sonra Ankara’ya bir sefer düzenledi ve şehri aldı.

Bir süre sonra Kantakuzenos imparatorluktan çekildi. Oğlu Matthaios’un İoannes V karşısında yenilgiye uğramasından yararlanmak isteyen Osmanlılar, Rumeli’de Bizanslılara geri verilmiş olan yerleri yeniden ele geçirmek için harekete geçtiler.

Süleyman Paşa 1356’da, Karesi emirlerinden Ece, Gazi Fazıl, Evranos Beylerle birlikte kuvvetli bir donanma ile Çimbi’ye geçti. Çimbi tekrar ele geçirildi. Ayosolonia, Od Köklük, Examil kaleleri alındı. Yakub Ece ve Gazi Fazıl, Gelibolu tekfurunu yendiler.

Bu iki kumandan Gelibolu ve Çanakkale’yi almaya çalışırken Süleyman Paşa Bolayır’ı ele geçirdi ve burayı üs yaptı.

Hayrabolu’ya kuvvet gönderdi. Fetihlere engel olmak isteyen Konurhisarı tekfuru yenildi ve esir edildi.

Hacı İlbey, Keşan’ı aldı. Türk kuvvetleri Malkara, İpsala ve Dimetoka’ya kadar akınlar yaptılar. Süleyman Paşa, Meriç kıyısındaki Firecek hisarını aldı.

Bu başarılardan sonra Gelibolu tekfuru, kaleyi Süleyman Paşaya teslim etti (1357). Süleyman Paşa fethedilen yerlerde imar faaliyetine girişti. Anadolu’dan getirdiği Türkleri buralara yerleştirdi.

Bizans imparatoru İoannes V, Rumeli’deki Osmanlı fetihlerini kabul etmek zorunda kaldı.

Süleyman Paşa Bolayır ile Seydikavağı arasında avlanırken atından düşerek öldü. Türbesi, Bolayır’da kendi yaptırdığı imaretin yanındadır.

Bir cevap yazın