Sulh Sözleşmesi Nedir

Sulh Sözleşmesi Nedir,Sulh sözleşmesi, tarafların karşılıklı fedakarlıkta bulunarak aralarındaki çekişmeye son verdikleri sözleşme.

Tarafların sulh sözleşmesi yapabilmeleri için, daha önce aralarında başka bir sözleşmenin bulunması ve bu sözleşmeden dolayı aralarında bir çekişme veya bir tereddüt olması gerekir.

Sulh sözleşmesi, iki tarafa borç yükleyen bir sözleşmedir.

Burada iki taraf da karşılıklı olarak belirli fedakarlıkta bulunma borcu altına girer.

Böylece taraflar ya aralarındaki sözleşmeden doğan çekişmeye veya yine bu sözleşmeden doğan tereddütlü duruma son verirler.

Tereddüt durumu, tarafların aralarındaki hukuki ilişkinin varlığı veya kapsamı hakkında şüpheye düşmeleri halinde ortaya çıkar.

Sulh, tarafların kendi aralarında anlaşmalarını sağladığı için oldukça ekonomik bir yoldur.

Bu sebeple hakim, önüne gelen bir davada tarafları sulh olmaya teşvik eder.

Sulh sözleşmesi mahkeme önünde veya dışında yapılabilir.

Mahkeme dışında yapılan sulh sözleşmesini taraflardan biri davada ileri sürecek olursa bunu ispat etmesi gerekir.

Her iki taraf da, dava açıldıktan sonra mahkeme dışında sulh sözleşmesi yaparlar ve bunu mahkemeye bildirirlerse, bu durum zapta geçirilir.

Böylece mahkeme dışı olan sulh, mahkeme önünde yapılmış duruma gelir.

Mahkeme önünde yapılan sulhta taraflar mahkemede sulh olacaklarını belirtirler.

Bu beyan zapta geçirilir ve taraflara okunduktan sonra onlara imzalatılır.

Keşif sırasında yapılan sulh sözleşmesi de, mahkeme önünde yapılmış sayılır.

Vekilin sulh sözleşmesi yapabilmesi için vekâletnamesinde özel yetkinin bulunması gerekir.

Sulh sözleşmesi hiç bir şekle bağlı değildir.

Ancak sulh, gayrımenkullere ilişkinse ve mahkeme dışında yapılıyorsa, resmî şekle uyulması gerekir.

Sulh ile birlikte dava sona erer.

Mahkeme sadece sulh anlaşmasını tespit eder.

Hakim sulh sözleşmesinde mahkeme masraflarını hangi tarafın yükleneceğine ilişkin bir hüküm yoksa taraflara bunun üstünde anlaşmaları için bir süre verir.

Taraflar bu süre içinde anlaşmayacak olurlarsa, mahkeme masrafları, feragat ettikleri oranda taraflar arasında paylaştırılır.

Mahkeme önünde yapılan sulh, ilam hükmündedir.

Sulh, bir maddi hukuk sözleşmesi olduğu için sözleşmelere ilişkin genel hükümlere bağlıdır.

Mesela hata, hile veya ikrah sebebiyle sulh. sözleşmesi ortadan kaldırılabilir.

Bir cevap yazın