Sulh ve Selameti Osmaniye Fırkası | Tarih Bilgileri |

Sulh ve selameti osmaniye cemiyeti hakkında bilgi,Sulh ve Selameti Osmaniye Fırkası Türk siyasi partisi.

Osmanlı Sulh ve Selamet cemiyetiyle Selameti Osmaniye fırkasının birleşmesi sonucu İstanbul’da kuruldu (1919).

Kurucu ve yöneticileri: Fazıl Efendi (ulemadan).

Sulh ve Selameti Osmaniye Fırkası
Sulh ve Selameti Osmaniye Fırkası Türk siyasi partisi.

Mehmed Ali (İstanbul polis müdürü), Hüseyin Hakkı Bey, Ferid Paşa, Yahya Adnan Paşa, İsmail Hakkı Paşa (eski Amasya mebusu).

İttihat ve Terakki’ye karşı olan bu siyasi kuruluş mütareke döneminde önem kazandı.

İstanbul’dan başka çeşitli illerde şubeler açtı, itilafçıları destekledi.

Wilson prensiplerinin Osmanlı devletinde de uygulanmasını isteyen fırkanın,En önemli özelliklerinden biri batı demokrasisi kendisi için referans kabul etmesi, çağdaşlaşmayı benimsemesiydi.

Meclisi Mebusanın feshedilmesinden sonra kapandı (1919).

Bir cevap yazın