Sultanlık Nedir,Sultan Ünvanı,Sarayları | Tarih Bilgileri |

Sultanlık Hakkında Bilgi,Sultanlık Nedir,Müslüman hükümdarlara verilen unvan.

Kuran’a göre özgün anlamı, manevi ya da ruhani otoritedir.

Sözcük zamanla siyasal otoriteyi belirtir olmuş, 11. yüzyıldan sonra da Müslüman hükümdarlara Sultanlıkverilen bir unvana dönüşmüştür.

Sultan unvanı daha çok sünni hükümdarlar tarafından kullanıldı.

Osmanlı hükümdarları devletin ilk zamanlarında bey unvanını kullandılar.

Sultan Ünvanı Kullanan İlk Türk Hükümdarı

Sultan unvanını resmen ilk Kullanan Yıldırım Bayezid’e bu unvan, Niğbolu Meydan savaşından sonra Abbasi halifesi tarafından verildi.

Sultan unvanı İran’da vali anlamında kullanıldığı için, Osmanlılar Şark vilayetlerindeki beylere, Kırım hanı ve hanzadelerine sultan unvanıyla fermanlar gönderirlerdi.

Padişahların kız ve erkek çocukları, anneleri ve kadınları için de sultan unvanı kullanılırdı.

Sultan Sarayları

Genellikle ahşap olan Sultan sarayları, yangın ve depremler yüzünden bugüne kalmadı, Sultanahmet’te (Atmeydanı) hipodromun kemerleri üzerine inşa edilen İbrahim Paşanın hanımına (Kanuni’nin kızkardeşi) ve Süleymaniye camiinin alt tarafında Siyavuş Paşanın hanımına ait saraylar bu yapılara örnek olarak gösterilebilir.

Bu ikinci sarayın 300 odalı, şahnişinli, birçok hücreli, yedi hamamlı ve güzel manzaralı olduğu bilinir.

Mimar Sinan’ın eseri olan bu yapı 1660’ta yandı.

Bunlardan başka Pertev Paşa (Vefa meydanında) kaptanıderya Sinan Paşa (Atmeydanında) ve Nevşehirli İbrahim Paşa (hanımı Fatma Sultan için, Babıali karşısında), Sütlüce, Üsküdar v.b. saraylar da bu tür yapılardır.

Mimar Kirkor Balyan tarafından Arnavutköy’de Akıntıburnu’nda ve Defterdar’da mimar Garabet Balyan tarafından Eyüp’te (çifte saray) yapılan saraylar da önemlidir.

Sultanlık

Sultanlık

Sultanlık

Bir cevap yazın