Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

BiyografiTarih

Sultanzade Hüsrev Bey Kimdir,Hayatı | Biyografi,Tarih |

Sultanzade Hüsrev Bey Kimdir Osmanlıların Bosna beyi, Sultan Bayezid IFnin kızının oğlu (öl. 1547).

Bosna (1519), Işkodra (1522), bir süre sonra da Semendire sancakbeyliğinde bulundu.

1527’de İkinci defa Bosna beyi oldu, bu sırada başkaldıran Ulema Paşa ile anlaştı.

Bir süre sonra Kanunî Sultan Süleyman’dan özür diledi; bağlılığını bildirdi.

İsteği üzerine yeniden Bosna valiliğine gönderildi.

Bir yanıt yazın