Sündiken Dağları,Özellikleri | Coğrafya Bilgileri |

Sündiken Dağları
Sündiken Dağları,İç Anadolu’nun Yukarı Sakarya bölümünü, Batı Karadeniz bölümünden ayıran dağ

Sündiken dağları hakkında bilgi,İç Anadolu’nun Yukarı Sakarya bölümünü, Batı Karadeniz bölümünden ayıran dağ sırası.

Sündiken Dağları Özellikleri

En yüksek yeri orta kesiminde Sündiken tepesi (1 770 m) ve bunun batısında Taftepe’dır (1 685 m) Batıda yükselti 1 500 m’nin altına düşer (Eskişehir kuzeyinde Bozdağ. 1 371 m).

Doğu kesiminde çam ormanları (karaçam) bulunan dağlar çok yerde ağaç örtüsünü kaybelmiştır.

Sündiken dağlarının yapısında birinci zaman şist ve kireçiaşları gnavs v.b. metamorfik şistler ve yeşil kayaçlar geniş yer tutar.

Bir cevap yazın