Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

BiyografiTarih

Suphizade Abdülaziz Efendi Kimdir,Hayatı

Suphizade Abdülaziz Efendi Kimdir,Suphizade, Abdülhamid I’in hekimbaşısı (?, 1736-istanköy 1883).

Suphizade Abdülaziz Efendi Hayatı

Vakanüvis Suphi Efendinin oğlu.

Anatomiye ve hastalıklara dair Latinceden iki tercümesi Esad Efendi kütüphanesindedir.

Tanınmasına asıl sebep, XVIII. yüzyılın ünlü hekimi, hollandalı Herman Boerhaave’ın (1668-1738) yazdığı tıbba dair bir eseri Kıraat-ı Nekave fi Tercüme-i Kelimât-ı Bo-erhaave (Boerhaave’dan Seçilmiş Tercümeler) adiyle ve Avusturya elçiliği tercümanı Herbert’in yardımıyla Türkçeye kazandırması oldu (Basılmayan bu tercüme Esad Efendi kütüphanesindedir).

Bundan başka Farsçadan astrolojiye dair El-Eşcâr-ül-Esmar (Yemişlerin Ağaçları) ve Bürhan-ül-Kifaye (Yeterlik Delilleri) adlı kitapları, Italyancadan da bir İtalya Tarihi tercüme etti.

Abdülaziz Efendi aynı zamanda bestekârdı.

Değerli bir musiki mecmuası yazdı (üniversite kütüphanesi,’ T.Y. 3866).

Zamanımıza iki Beste, iki Ağır Semai ve iki Yörük Semai’si kalmıştır.

Bir yanıt yazın