Sürastarya Süresi Nedir | Genel Hukuk Bilgisi |

Sürastarya Süresi Nedir,Tarafların açık veya zımnî anlaşmasına göre, taşıyanın astarya süresinin dolmasından sonra yükün yüklenmesi için ücret karşılığı beklediği süre.

Sürastarya süresi

Yüklemenin astarya süresi içinde bitmemesi halinde tanınan bir ek süredir.

Astarya süresinden farklı olarak ücretlidir.

Sürastarya süresinin ne zaman başlayacağı yönünden, sözleşmede bir astarya süresinin belirtilmiş olup olmadığından hareket etmek gerekir.

Sözleşmede yükleme süresi belirtilmişse, sürastarya süresi, bu sürenin bitmesiyle kendiliğinden işlemeye başlar.

Sözleşmede astarya süresi belirtilmemişse, sürastarya süresinin başlayabilmesi için, taşıyanın, yükleme süresinin bitmiş olduğunu veya belli bir tarihte bitmiş sayılacağını ihbar etmesi gerekir.

Bu halde sürastarya süresi, yükleme süresinin bitmiş sayılacağı günün ertesi günü işlemeye başlar.

Süre, sözleşmede belirtilmemişse, astarya süresinin yarısı kadardır.

Buna karşılık yükleme ve boşaltma süresi olarak birlikte bir tek süre kabul edilmişse, sürastarya bu sürenin dörtte birine eşittir.

Bir cevap yazın