Sürgün Cezası Nedir,Ne Zaman Kaldırıldı

Sürgün Cezası Nedir,Türk Ceza kanununda hürriyeti tahdit eden cezalar arasında yer almaktaydı.

Sürgün Cezası Ne zaman Kaldırıldı

Ancak 1965 yılında, Cezaların İn tazı Hakkındaki kanunun geçici ikinci maddesi Türk Ceza kanunu ile hususi kanunlarda yazılı sürgün cezaları kaldırılmıştır» diyerek bu cezayı kaldırdı.

Eskiden sürgün, kanunun 18. maddesinde düzenlenmiş bulunmaktaydı.

Buna göre, sürgün cezası cürmün işlendiği ve cürümden zarar gören şahıslar mahkumun ikamet ettiği kazalardan en aşağı 500 kilometre uzakta bulunan ve nüfusu on binden az ve polis teşkilatı olan ve mahkeme ilamında yazılı kaza merkezlerinde, mahkumun ikamete mecbur tutulmasından ibaretti.

Kanun bazı durumların varlığı halinde sürgün yerinin değiştirilebileceğini de öngörmüştü.

Yunanistan’da, sürgün, bazen bir iç savaca zafer kazanmış bir parti tarafından bir sınıf vatandaşın genel olarak yurt dışına çıkartılması şeklinde, bazen de, özellikle Atina’da, tehlikeli sayılan bir vatandaşa karşı alınmış bir ihtiyat tedbiri olarak uygulanırdı.

Roma’da, Cumhuriyet döneminde. dini nitelik taşıyan «su ve ateş yasağı», kişiyi bilfiil ülkeden ayrılmak zorunda bırakıldı.

İmparatorluk devrinde, zorunlu ikamet ve sürgün cezaları uygulan dı. Bunlar, medeni hakların da kaybedilmesine yol açıyordu.

Tiberius zamanında, batıl inançlara saplanıp bunları uygulamakla suçlanan 4 000 azat edilmiş köle, Sardunya’ya sürülmüştü.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir