Surname Nedir,Edebiyat | Ansiklopedik Bilgi |

Surname nedir edebiyat,Surname nedir osmanlı,Surname nedir tarih,Surname nedir divan edebiyatı,Surname Nedir Edebiyat,(fars._ sür, düğün ve name, mektup, yazı’dan sür-name). Ed. Esk.

Surname Nedir

Surname Nedir
Surname ,Edebiyat,(fars._ sür, düğün ve name, mektup, yazı’dan sür-name). Ed. Esk.

Divan edebiyatında şehzadelerin sünnet düğünleriyle hanım sultanların doğum ve evlenme törenlerini anlatan eserlere verilen ad.

Osmanlılarda sarayda yapılan doğum, sünnet ve evlenme törenleri XVI. yy.dan sonra ayrı bir edebi türün konusu olmaya başladı.

XVI. yy. ile XIX. yy. arasında yazılan manzum, mensur, manzum mensur karışık surname’lerde, osmanlı topIumunun, özellikle saray ve çevresinin yaşama biçimi, zevk ve eğlence anlayışı, toplantıları, düğün ve törenleri anlatıldı.

Bu eserler sultanlara, saray ve devlet büyüklerine sunulurdu.

Divan edebiyatındaki başlıca surnameler şunlardır: Nebi (öl. 1712), Surname adını taşıyan manzum eserinde 1675’te Mehmed IV’ün şehzadeleri için Edirne’de yapılan sünnet düğününü ve on beş gün süren şenlikleri anlatır.

Seyyid Vehbi’nin (öl. 1736) aynı adı taşıyan mensur eserinde, Ahmed III’ün dört oğluyla beş bin fakir çocuğun sünnet düğünü, o devirde İstanbul’un gelenek, görenek ve eğlenceleri tasvir edilir.

Haşmet’in (öl. 1768) Vilâdetname adıyla bilinen eserinde de Mustafa III’ün kızı Hibetullah Sultanın doğumu üzerine yapılan ve on gün on gece süren şenlik ve donanma anlatılır.

Bir cevap yazın