Sütlüce Camii,Mimarisi

Sütlüce Camii Kızlar ağası Mahmud Ağa tarafından yaptırıldı (1538).

Duvarları kesme taş ve tuğladan, çatısı ahşap, minaresi soldadır.

1889’da Tophane nazırı Seyyid Paşa tarafından onartıldı.

Sütlüce tekkesi mescidi (veya Hasırcızadetekkesi mescidi), İstanbul’da Sütlüce’de mescit.

Mahmud II tarafından yaptırıldı (1863). Tekkesinde semahanesi olan mescit ahşaptır.

Bir cevap yazın