Şuubiye Hareketi

Şuubiye Hareketi,Şuubiye Düşüncesi Nedir,Emeviler ve Abbasiler döneminde Arap olmayan Müslümanlar arasında gelişen hareket.

Şuubiye Akımı

Daha çok Emeviler zamanında başlayan arap üstünlüğü, Müslümanlığı benimseyen öteki milletler arasında bir milliyetçilik akımının doğmasına yol açtı.

Abbasiler döneminde Müslümanlığı kabul eden milletlere karşı halifelerin gösterdiği yakınlık, Şuubiye hareketi’ni güçlendirdi.

Horasanlılara dayanarak halife olan Memun devrinde, milliyetçilik akımı, şuubiye adıyla ortaya çıktı ve siyasi hayatta etkisini göstermeye başladı.

Şuubiler (bu akımı benimseyenler) Araplara karşı kendi gelenek ve göreneklerini, medeniyetlerini ve ırklarını açıkça savunmaya başladılar. Bu yüzden, zaman zaman çatışmalar oldu.

Bir cevap yazın