Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

Genel

Şuurlu Taksir,Olası Kast ve Bilinçli Taksir

Şuurlu Taksir, Failin, sonucu tahmin ve tasavvur etmesine rağmen, onu istememesi halinde söz konusu olan kusur.

Olası Kast ve Bilinçli Taksir

Şuurlu taksir kavramı üstünde büyük tartışmalar vardır. Modern kanunlarda taksire yer verilmekle birlikte şuurlu taksir konusunda bir hüküm yoktur.

Şuurlu taksir, belirli olmayan kaste yaklaşan, fakat ondan ayrılan bir kusurluluk biçimi olarak da dikkati çeker.

Kastin varlığı halinde sonucun fail tarafından yalnızca tahmin edilmesi yeterli değildir; irade unsurunun da gerçekleşmesi, yani sonucun istenmesi gereklidir.

Bu bakımdan şuurlu taksir, belirli olmayan kasttan ayrılan bir kavramdır. Çünkü şuurlu taksirde, failin, sonucu istemesi söz konusu olamaz; kalabalık bir saatte, bir anacaddede, failin arabasını normalin çok üstünde bir hızla sürmesi gibi.

Bu durumda fail her an önüne çıkabilecek bir kimseye çarpabileceğini tahmin edebilir; fakat bunu istemez.

Fail bu sonucu da istemiş olursa, onu bu durumda şuurlu taksirden değil, kasıttan dolayı sorumlu tutmak gerekir.

Bir yanıt yazın